Yaprak uygulamalarınızda, özellikle yaprağı yenen sebzelerde yetişme dönemi ve gelişme dönemi arasında uygulama zamanı olarak bir fark var mı?