Tarihçe

………….1952

6 Kasım 1952 tarihinde dönemin Bakanlar Kurulu, Gübre Fabrikaları Türk Anonim Şirketi’nin (GÜBRETAŞ) kurulması kararını alır, ancak şirket resmi olarak 1953 yılında faaliyete geçer.Türk çiftçisinin kimyevi gübrelerden yararlanarak yüksek verimli ve kaliteli ürünler elde etmesi fikrinden yola çıkılarak, Ziraat Bankası öncülüğünde Zirai Donatım…

1954………….

GÜBRETAŞ, 1954 yılında İskenderun Sarıseki’de Türkiye’nin ilk kimyevi gübre fabrikasını kurar. Üretim kapasitesi yılda 100.000 ton olan fabrikada NSP (Normal Süper Fosfat) gübresi üretilerek piyasaya sunulur.

………….1961

1961 yılında İzmit Yarımca’da üretim kapasitesi yine yılda 100.000 ton olan ikinci fabrika açılır.

1964………….

1964 yılında Yarımca fabrikaya iskele inşa edilerek yurtdışından tedarik edilen hammaddelerin tahliyesi ile ürün sevkiyatı hızlandırılır.

………….1968

1968 yılında İskenderun fabrikasında, içerdiği etkin madde (P2O5) oranı NSP’ye göre daha yüksek olan TSP (Triple Süperfosfat) gübresinin üretimine başlanır.

………….1974

1974, yatırımlar açısından tarihi bir yıldır. Yarımca fabrikasında da TSP üretimine geçilir. Piyasadan gelen taleplere cevap verebilmek amacıyla TSP fabrikasında iyileştirmeler yapılarak üretim kapasitesi yılda 185.000 tona çıkarılır. TSP üretiminde kullanılmak üzere yılda 75.000 ton kapasiteli fosforik asit ünitesi işletmeye alınır. Ayrıca…

1975………….

1975 yılından itibaren, içerisinde birden fazla bitki besin maddesi bulanan “Kompoze Gübre” üretimini gerçekleştirmek için proje çalışmalarına başlanır. Yaklaşık 3 yıl süren inşaat ve montajdan sonra 1977’de yılda 70.000 ton kapasiteli MAP ünitesi, 1978 yılının ikinci yarısında ise yılda 200.000 ton kapasiteli kompoze gübre (NPK-1) fabrikası…

………….1979

Sülfürik Asit fabrikası 1979 yılında işletmeye alınır.

………….1982

1982 yılının sonlarına doğru dünyada fosforik asit fiyatlarının aşırı düşmesi ve çevre kirliliği sorunları nedeniyle Yarımca’daki fosforik asit fabrikasının faaliyeti durdurulur.

1983………….

1983 yılında Gübre Sektöründe Rasyonalizasyon ve Enerji Tasarrufu Projesi kapsamında finansmanı Dünya Bankası kredilerinden karşılanmak üzere yeni bir NPK tesisi kurulması için proje çalışmalarına başlanır. Bir yıl sonra Yarımca’da yılda 300.000 ton kapasiteli yeni kompoze gübre fabrikasının kurulmasına yönelik sözleşme imzalanır.

………….1985

1985 yılında Türk çiftçisini toprak analizi sonuçlarına göre gübreleme yapmaya teşvik etmek amacıyla Yarımca ve İskenderun tesislerinde “Toprak Analiz Laboratuvarı” kurulur.

1986………….

1986 yılında İMKB – İstanbul Menkul Kıymetler Borsası (bugünkü adıyla Borsa İstanbul) faaliyete geçer. Borsada ilk işlem gören 13 hisse senedinden biri Gübre Fabrikaları T.A.Ş.’dir.

………….1989

1989 ‘da Yarımca’da dönemin en modern teknolojisine sahip kompoze gübre (NPK-2) fabrikası kurularak, üretime başlanır. Aynı yıl satış ve pazarlama faaliyetlerinin yürütülmesi için GÜBRETAŞ Gübre Pazarlama ve Terminalcilik A.Ş. isimli bir şirket kurulur.

………….1993

1993 yılındaki özelleştirme ile Ziraat Bankası’nda bulunan GÜBRETAŞ hisselerini, ülkemizin en büyük tarım ailesi olan Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Birliği satın alır. Bu satıştan sonra şirketin çoğunluk hissesine Tarım Kredi Kooperatifleri sahip olur. Aynı yıl dökme gübrelerin paketlenmesinde kullanılmak üzere günde 1200 ton…

1994………….

1994 yılında İskenderun Tesisleri’nde Sıvı Gübre pilot tesisleri kurulur ve deneme üretimleri başlatılır.

………….2002

2002 yılı satış açısından dönüm noktası oldu. Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Birliği ile Bayilik Protokolü imzalandı. Böylece GÜBRETAŞ, ana hissedarı Tarım Kredi Kooperatifleri’nin gübrede tek tedarikçisi oldu.

2004………….

2004 yılında satış ağını güçlendirmek üzere İzmir ve Samsun’da Bölge Müdürlükleri kuruldu. Lojistik verimliliği artırmak amacıyla İzmir’de depo kiralanarak, buradan gübre sevkiyatlarına başlandı.

………….2005

2005 yılında Samsun’da depo kiralanarak gübre sevkiyatına başlandı. Doğu ve Güneydoğu Anadolu’da müşterilerimize daha etkin hizmet verebilmek amacıyla Diyarbakır Bölge Müdürlüğü hizmete açıldı. Aynı zamanda bilinçli tarımı yaygınlaştırma amacıyla Türkiye Toprak Verimliliği Haritası Projesi başlatıldı.

2006………….

2006 yılında GÜBRETAŞ, ülkemizdeki azot, fosfat ve potasyum gibi gübre temel hammadde kaynaklarının yetersizliği nedeniyle yurtdışında hammadde kaynağına sahip ülkelerde yatırım yapma stratejisini geliştirerek, bu konuda arayışlarını başlattı.

………….2007

2007 yılı yatırımlar açısından son derece verimli bir yıl oldu. İzmir ve Samsun’da içinde lojistik üslerin yer aldığı tesisler hizmete girdi. İskenderun tesisleri daha verimli işletilmek amacıyla denizcilik alanında faaliyet gösteren bir firmaya 25 yıllığına devredildi. Yıl sonuna doğru tarımın diğer bir girdisi olan zirai ilaç sektöründe…

2008………….

GÜBRETAŞ, global bir marka olma yolundaki adımla 2008 yılına büyük bir yurtdışı yatırımı ile girdi. GÜBRETAŞ’ın liderliğini yaptığı konsorsiyum İran’ın en büyük petrokimya tesisleri olan Razi Petrochemical Co. Şirketini satın aldı. Türkiye’nin en büyük yurtdışı sanayi yatırımı olan bu girişim, GÜBRETAŞ’ı sektöründe bir dünya şirketi yapma…

………….2009

Manisa’da satın alınan zirai ilaç fabrikası, Tarım Kredi Kooperatifleri stratejik ortaklığıyla kurulan TARKİM Bitki Koruma A.Ş. olarak 2009 yılında üretime başladı.

2010………….

2010 yılında Fortune dergisinin yayınladığı araştırmada son 3 yıllık verilere göre “Türkiye’nin en hızlı büyüyen şirketi” seçilen GÜBRETAŞ, yedinci bölge müdürlüğünü Konya’da hizmete açtı.

………….2011

2011’de üçüncü analiz laboratuvarımız İzmir’de hizmete açılırken, GÜBRETAŞ yılsonu cirosuyla “Milyar Dolarlık Şirketler” arasına katıldı.

2012………….

Kuruluşunun 60. yıldönümünü 2012’de çeşitli etkinliklerle kutlayan GÜBRETAŞ, aynı zamanda şirket tarihinin yurtiçindeki en büyük tesis yenileme yatırımlarını başlattı.

………….2013

2013 yılında yurtiçinde üretim ve lojistik altyapıyı güçlendirmeye yönelik yatırımlar devam ettiren GÜBRETAŞ, pazardaki liderliğini güçlendirdi. Sosyal sorumluluk çalışmalarına hız vererek İskenderun ve Kocaeli’nde birer okul yaptırdı.

2014………….

GÜBRETAŞ, son on yıldaki yatırım hamlelerini ve istikrarlı yükselişini sürdürerek 2014 yılını da 1 milyon 740 bin tonlu yeni satış rekoruyla tamamladı. Yarımca’da çevreci ve modern üretim altyapısına sahip yeni NPK fabrikasının inşası tamamlandı.

………….2015

Yarımca’daki yeni NPK fabrikası üretime başladı. Bahçe ve süs bitkileri sektörü için GÜBRETAŞ Bahçem markası geliştirildi.

2017………….

Bütçe hedeflerinin de üzerine çıkan bir performansla şirket tarihinin satış ve konsolide ciro rekorlarına ulaştı.

………….2018

Ar-Ge çalışmalarının hız kazandığı 2018’de Sanayi Bakanlığı’nın onayıyla Yarımca’da GÜBRETAŞ AR-GE MERKEZİ açıldı. Şanlıurfa Bölge Müdürlüğü faaliyete başladı.

2019………….

2019 yılında yurtiçi ve yurtdışı tesislerde konsolide olarak 129,4 milyon TL‘lik yatırım gerçekleştirildi.

Toplam depolama kapasitemizi %35 arttıran İskenderun Lojistik Merkezi, 59 milyon TL’lik yatırımla 11 ay gibi kısa sürede tamamlanarak sonbaharda devreye alındı.

Yarımca Tesisleri’nde şirketi geleceğe taşıyacak adımlardan biri olan Liman Dolgu Projesi’nin 1. fazının insaşı, 45 milyon TL’lik yatırım bütçesiyle başlatıldı.

Yüksek kaliteli marka algısını sürdürülebilir kılma hedefiyle tüm iş süreçlerinde kalite odaklı çalışmalar devam ettirilirken, Yarımca Tesisleri’nde üretim aşamalarındaki
verimliliği arttırmaya yönelik Gübretaş Mükemmellik Sistemi (GMS) ile operasyonel mükemmellik uygulaması sonbaharda başlatıldı.

Yarımca’daki Ar-Ge Merkezi bünyesinde Mikrobiyoloji Laboratuvarı’nın inşası tamamlanarak, teknik ekipmanların kurulumuna başlanıldı.

GÜBRETAŞ Ar-Ge Merkezi gündemine aldığı projeleri hayata geçirmeye devam ederken, 2019’da Gebze Teknik Üniversitesi ve Yıldız Teknik Üniversitesi
ile de iş birliği yapıldı.

İşletme ruhsatı yıllardır şirketimize ait olan Bilecik’in Söğüt ilçesindeki altın madeni sahası ile ilgili 2015’den beri devam eden mahkeme süreci,
30 Aralık 2019 tarihinde şirketimiz lehine sonuçlandı.