Süper Çotanak gübresi ne miktarda ve ne zaman atılıyor, bilgi verebilir misiniz?